friendly

 1. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.7

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.7 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng printfriendly_ để bạn tiện theo dõi. Quyền của nhóm người dùng: Khuyên bạn nên đặt nhóm người dùng Registered là...
 2. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.6

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.6 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng printfriendly_ để bạn tiện theo dõi. Quyền của nhóm người dùng: Khuyên bạn nên đặt nhóm người dùng Registered...
 3. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.5

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.5 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng printfriendly_ để bạn tiện theo dõi. Quyền của nhóm người dùng: Khuyên bạn nên đặt nhóm người dùng Registered...
 4. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.4

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.4 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng printfriendly_ để bạn tiện theo dõi. Quyền của nhóm người dùng: Khuyên bạn nên đặt nhóm người dùng Registered...
 5. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.3

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.3 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng printfriendly_ để bạn tiện theo dõi. Hỏi và trả lời: Q: Làm cách nào để thay đổi giao diện của trang Print...
 6. PVS

  Addon 2x Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.0

  Print friendly - In thân thiện cho XenForo 2 1.0 Cung cấp trang in thân thiện cho các bài đăng, cuộc trò chuyện và nội dung tài nguyên. Tính năng: Bạn có thể chỉnh sửa một template có tên andy_print_friendly.less nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ phần tử CSS nào. Tất cả phrase bắt đầu bằng...
 7. PVS

  Addon 2x Turkish Friendly URL - URL thân thiện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2

  Turkish Friendly URL - URL thân thiện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2 2.0.3 Thay đổi cấu trúc URL cho ký tự tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Hoạt động ở mọi nơi (diễn đàn, chủ đề, v.v.), với xung đột tối thiểu. Cảnh báo Không nâng cấp add-on này với các phiên bản cũ (Thư mục tệp đã được thay đổi.) Các phiên...
 8. PVS

  Addon 2x Vietnamese Friendly Link - Liên kết Tiếng Việt thân thiện cho XenForo 2

  Vietnamese Friendly Link - Liên kết Tiếng Việt thân thiện cho XenForo 2 2.0.1 Cách đơn giản nhất để có URL không dấu cho các tiêu đề tiếng Việt. Add-on hỗ trợ cho XenForo 2. Nguồn mở https://github.com/xfrocks/VietnameseFriendlyLink Add-on hoạt động ở mọi nơi (diễn đàn, chủ đề, v.v.), với xung...
 9. PVS

  Addon Printer Friendly - Máy in thân thiện

  Printer Friendly - Máy in thân thiện 1.0.1 Xem trang web của bạn trong một định dạng máy in thân thiện! Addon này cho phép bạn xem bất kỳ trang nào trên trang web XenForo của bạn trong một định dạng printable-friendly! Tính năng: Chuyển đổi định dạng máy in trên bất kỳ trang nào. 'Legacy'...
Top Bottom