gamer profiles

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Gamer Profiles - Hồ sơ game thủ cho XenForo 2.2 3.0.0 Patch Level 1

  [OzzModz] Gamer Profiles - Hồ sơ game thủ cho XenForo 2.2 3.0.0 Patch Level 1 Add-on này chỉ tương thích với 2.2. Add-on này sử dụng các custom user field bằng cách cho phép người dùng của bạn nhập các thẻ gamer khác nhau của họ từ các trò chơi họ chơi. Nó có thể được cấu hình để sử dụng một...
 2. PVS

  Addon 2x [AH] Gamer Profiles - Hồ sơ game thủ cho XenForo 2.2

  [AH] Gamer Profiles - Hồ sơ game thủ cho XenForo 2.2 3.0.0 Bản phát hành beta mới nhất chỉ tương thích với 2.2. Nếu bạn muốn cài đặt trên phiên bản trước, hãy sử dụng bản phát hành 2.1.5. Add-on này sử dụng các custom user field bằng cách cho phép người dùng của bạn nhập các thẻ gamer khác...
 3. PVS

  Language 2x [AH] Gamer Profiles German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Gamer Profiles của XenForo 2

  [AH] Gamer Profiles German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Gamer Profiles của XenForo 2 2.0.5 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Gamer Profiles của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom