gắn banner

  1. Blue

    Addon [VNXF] Message Banner - Chèn banner vào giữa nội dung bài viết

    Đúng như tên gọi, [VNXF] Message Banner - Chèn banner vào giữa nội dung bài viết sẽ giúp bạn chèn banner vào giữa nội dung của post đầu tiên trong thread, có nhiều tùy chỉnh cho bạn lựa chọn, ghi chú hoàn toàn bằng tiếng Việt, đọc xong có thể hiểu ngay. Với addon [VNXF] Message Banner - Chèn...
Top Bottom