genk.vn

  1. dcstylexf

    Styles 2x Full style tin tức Genk.vn cho XenForo 2.2

    Như tiêu đề bài viết thì hôm nay mình đã hoàn thành xong bộ giao diện tin tức - công nghệ dành cho XenForo 2.2 trở lên :D Cụ thể mời các bạn xem qua ảnh chụp màn hình Demo online: http://genk.dcstyle.info/ User: demo - Pass: demo Một vài ảnh khác, anh em xem ảnh nào thì chuột phải -> mở...
Top