gia

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] User Upgrade Cost Precision - Độ chính xác của chi phí nâng cấp người dùng cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] User Upgrade Cost Precision - Độ chính xác của chi phí nâng cấp người dùng cho XenForo 2.2 2.0.0 Cho phép đặt số chữ số tối đa bên phải dấu thập phân để hiển thị giá nâng cấp của người dùng. Mặc định, HF định dạng giá theo danh sách tiền tệ toàn cầu (đối với USD, độ chính xác mặc...
 2. PVS

  Addon 2x [XB] Fake Activity - Hoạt động giả cho XenForo 2 1.5.4

  [XB] Fake Activity - Hoạt động giả cho XenForo 2 1.5.4 Addon này sẽ hiển thị các hoạt động giả của người dùng được chọn hoặc ngẫu nhiên trong thời gian cụ thể. Nó sẽ hiển thị người dùng ngoại tuyến là đang trực tuyến và có vẻ như họ đang lướt diễn đàn. Các tính năng: Admin có thể đặt id người...
 3. PVS

  Addon 2x [SVG] CryptoPrice - Giá tiền điện tử cho XenForo 2 2.0.1

  [SVG] CryptoPrice - Giá tiền điện tử cho XenForo 2 2.0.1 Hỗ trợ hiển thị đến 17 loại tiền điện tử phổ biến. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] XFRM: Price Filter - Bộ lọc giá cho XFRM XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] XFRM: Price Filter - Bộ lọc giá cho XFRM XenForo 2.2 2.0.0 Thêm bộ lọc phạm vi giá và tiền tệ vào trang resource list. Yêu cầu: XenForo Resource Manager 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Addon 2x Fake Activity - Hoạt động giả cho XenForo 2 1.5.3

  Fake Activity - Hoạt động giả cho XenForo 2 1.5.3 Addon này sẽ hiển thị các hoạt động giả của người dùng được chọn hoặc ngẫu nhiên trong thời gian cụ thể. Nó sẽ hiển thị người dùng ngoại tuyến là đang trực tuyến và có vẻ như họ đang lướt diễn đàn. Các tính năng: Admin có thể đặt id người dùng...
 6. PVS

  Addon 2x Fake Online User - Người dùng trực tuyến giả cho XenForo 2

  Fake Online User - Người dùng trực tuyến giả cho XenForo 2 2.0.2 Đây là một addon đơn giản, thực hiện một nhiệm vụ rất thú vị. Kích hoạt addon này, nó sẽ thêm người dùng giả và trạng thái khách trực tuyến vào diễn đàn của bạn. Người dùng không hợp lệ, bị cấm và ẩn sẽ không được đưa vào mặc định...
 7. PVS

  Addon 2x Fake Activity - Hoạt động giả cho XenForo 2

  Fake Activity - Hoạt động giả cho XenForo 2 1.1 Addon này sẽ hiển thị các hoạt động giả của người dùng được chọn hoặc ngẫu nhiên trong thời gian cụ thể. Nó sẽ hiển thị người dùng ngoại tuyến là đang trực tuyến và có vẻ như họ đang lướt diễn đàn. Các tính năng: Admin có thể đặt id người dùng...
 8. PVS

  Addon 2x [HA] Pricing Tables (XF2) - Bảng giá cho XenForo 2

  [HA] Pricing Tables (XF2) - Bảng giá cho XenForo 2 1.0.1 Với add-on này, bạn có thể có nhiều trang để hiển thị bảng giá. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn và bạn có thể thay đổi tất cả các văn bản, số cột, số hàng, kiểu dáng và tất cả những thứ khác. Danh sách các trang (cũng có sẵn...
Top Bottom