giam thieu

 1. PVS

  Addon 2x XFOptimize - Minify, Preconnect & Preload - Giảm thiểu, Kết nối trước & Tải trước XenForo 2 1.0.2 Release Candidate 4

  XFOptimize - Minify, Preconnect & Preload - Giảm thiểu, Kết nối trước & Tải trước XenForo 2 1.0.2 Release Candidate 4 XFOptimize tăng tốc diễn đàn Xenforo của bạn và cung cấp các trang nhanh hơn, nhờ các tính năng giảm thiểu, kết nối trước và tải trước mạnh mẽ của nó. Bằng cách tối ưu hóa quy...
 2. PVS

  Addon 2x XFOptimize - Minify, Preconnect & Preload - Giảm thiểu, Kết nối trước & Tải trước XenForo 2 1.0.1 Release Candidate 2

  XFOptimize - Minify, Preconnect & Preload - Giảm thiểu, Kết nối trước & Tải trước XenForo 2 1.0.1 Release Candidate 2 XFOptimize tăng tốc diễn đàn Xenforo của bạn và cung cấp các trang nhanh hơn, nhờ các tính năng giảm thiểu, kết nối trước và tải trước mạnh mẽ của nó. Bằng cách tối ưu hóa quy...
 3. PVS

  Addon 2x [tl] Minify HTML - Giảm thiểu HTML XenForo 2 2.0.1

  [tl] Minify HTML - Giảm thiểu HTML XenForo 2 2.0.1 Giảm thiểu HTML output trên trang để tiết kiệm băng thông cho người dùng. Các tùy chọn: Bật/tắt giảm thiểu CSS Bật/tắt giảm thiểu JS Hỗ trợ các phiên bản XenForo: 2.0.x 2.1.x 2.2.x Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x XFOptimize - Minify, Preconnect & Preload - Giảm thiểu, Kết nối trước & Tải trước XenForo 2 1.0.1 Beta 7

  XFOptimize - Minify, Preconnect & Preload - Giảm thiểu, Kết nối trước & Tải trước XenForo 2 1.0.1 Beta 7 XFOptimize tăng tốc diễn đàn Xenforo của bạn và cung cấp các trang nhanh hơn, nhờ các tính năng giảm thiểu, kết nối trước và tải trước mạnh mẽ của nó. Bằng cách tối ưu hóa quy trình tải...
 5. PVS

  Addon 2x Minify HTML - Giảm thiểu HTML XenForo 2 2.0.0

  Minify HTML - Giảm thiểu HTML XenForo 2 2.0.0 Giảm thiểu HTML output trên trang để tiết kiệm băng thông cho người dùng. Các tùy chọn: Bật/tắt giảm thiểu CSS Bật/tắt giảm thiểu JS Hỗ trợ các phiên bản XenForo: 2.0.x 2.1.x 2.2.x Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom