giao diện trang chủ

  1. xuanviet15

    Help Hiện tại mình cần làm giao diện trang chủ Xenportal chỉ có giao diện tìm kiếm như google search!

    Chào các bạn, hiện tại mình có nhu cầu làm giao diện trang chủ Xenportal cho Xen 1.4.5 chỉ có nút tìm kiếm bài viết ở giữa và một số category quan trọng để ra ngoài tương tự như trang Google search! Ý tưởng là vậy nhưng các bạn có thể tùy ý sáng tạo sao cho nó đẹp, tiện dụng và dễ sử dụng, thân...
Top Bottom