gif

 1. PVS

  Addon 2x [UH] GD Gif Animations - Ảnh động Gif GD cho XenForo 2.2 2.2.10

  [UH] GD Gif Animations - Ảnh động Gif GD cho XenForo 2.2 2.2.10 Add-on này cho phép bạn xử lý các ảnh động GIF một cách chính xác bằng cách sử dụng gifsicle mà không có extension Imagick PECL. Thêm một tùy chọn mới vào ACP -->> Attachments Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [UH] GD Gif Animations - Ảnh động Gif GD cho XenForo 2.2 2.2.9

  [UH] GD Gif Animations - Ảnh động Gif GD cho XenForo 2.2 2.2.9 Add-on này cho phép bạn xử lý các ảnh động GIF một cách chính xác bằng cách sử dụng gifsicle mà không có extension Imagick PECL. Thêm một tùy chọn mới vào ACP -->> Attachments Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x [TH] Giphy - Tích hợp Giphy vào XenForo 2 1.0.4 Patch Level 1

  [TH] Giphy - Tích hợp Giphy vào XenForo 2 1.0.4 Patch Level 1 Hãy để niềm vui bắt đầu với GIF! Giphy từ ThemeHouse hợp nhất XenForo 2 và Giphy là thư viện phổ biến của hàng loạt ảnh động dạng GIF. Tính năng quản trị viên Chọn giữa hai kiểu tìm kiếm Giphy khác nhau Tích hợp Seamless Sử dụng...
 4. PVS

  Addon 2x Gif Avatar Permissions - Quyền sử dụng Avatar dạng Gif cho XenForo 2

  Gif Avatar Permissions - Quyền sử dụng Avatar dạng Gif cho XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản này sẽ cho phép bạn thiết lập nhóm người dùng nào có quyền tải lên avatar dạng gif. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Addon 2x Giphy - Tích hợp Giphy vào XenForo 2

  Giphy - Tích hợp Giphy vào XenForo 2 1.0.3 Patch Level 2 Hãy để niềm vui bắt đầu với GIF! Giphy từ ThemeHouse hợp nhất XenForo 2 và Giphy là thư viện phổ biến của hàng loạt ảnh động dạng GIF. Tính năng quản trị viên Chọn giữa hai kiểu tìm kiếm Giphy khác nhau Tích hợp Seamless Sử dụng một...
 6. PVS

  Addon No GIF Avatar - Ngăn người dùng sử dụng ảnh GIF làm Avatar

  No GIF Avatar - Ngăn người dùng sử dụng ảnh GIF làm Avatar 1.1.0 Đây là một add-on nhỏ mà chỉ đơn giản là không cho phép người dùng sử dụng ảnh GIF làm avatar trên diễn đàn của bạn. Add-on này không kiểm tra và vô hiệu các Avatar đã tồn tại, nó chỉ hoạt động đối với những hình ảnh mới. Thông...
 7. PVS

  Addon 2x No Gif Avatar - Không cho phép đặt ảnh Gif làm ảnh đại diện

  No Gif Avatar - Không cho phép đặt ảnh Gif làm ảnh đại diện 2.2.0 Add-on này sẽ cung cấp thêm một permission không cho phép sử dụng ảnh GIF làm ảnh đại diện cho các nhóm người dùng nhất định. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top