gioi thieu

  1. PVS

    Addon Mandatory Presentation - Trình bày bắt buộc

    Mandatory Presentation - Trình bày bắt buộc 2.0.0 Với Mandatory Presentation, add-on này cho phép bạn bắt buộc tất cả các thành viên mới của bạn phải tạo ra một chủ đề trình bày trước khi có thể tương tác trên diễn đàn của bạn. Khi một thành viên mới tự giới thiệu mình, trình bày của họ sau đó...
  2. PVS

    Addon Referral Credit System - Hệ thống credit cho người giới thiệu

    Referral Credit System - Hệ thống credit cho người giới thiệu 1.4.1 "Referral Credit System" cung cấp cho bạn một giải pháp thông minh để mở rộng diễn đàn của bạn như mong muốn của bạn. Nó cung cấp cho bạn bốn phương pháp để làm điều đó là: Hệ thống gửi lời mời cho người khác, những người có...
Top Bottom