giphy

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Giphy Permissions - Quyền Giphy cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Giphy Permissions - Quyền Giphy cho XenForo 2.2 2.0.0 Addon đơn giản sẽ xóa nút "Gif" khỏi trình soạn thảo nếu người dùng không có quyền sử dụng Giphy. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [TH] Giphy - Tích hợp Giphy vào XenForo 2 1.0.4 Patch Level 1

  [TH] Giphy - Tích hợp Giphy vào XenForo 2 1.0.4 Patch Level 1 Hãy để niềm vui bắt đầu với GIF! Giphy từ ThemeHouse hợp nhất XenForo 2 và Giphy là thư viện phổ biến của hàng loạt ảnh động dạng GIF. Tính năng quản trị viên Chọn giữa hai kiểu tìm kiếm Giphy khác nhau Tích hợp Seamless Sử dụng...
 3. PVS

  Addon 2x Giphy - Tích hợp Giphy vào XenForo 2

  Giphy - Tích hợp Giphy vào XenForo 2 1.0.3 Patch Level 2 Hãy để niềm vui bắt đầu với GIF! Giphy từ ThemeHouse hợp nhất XenForo 2 và Giphy là thư viện phổ biến của hàng loạt ảnh động dạng GIF. Tính năng quản trị viên Chọn giữa hai kiểu tìm kiếm Giphy khác nhau Tích hợp Seamless Sử dụng một...
 4. PVS

  Language 2x Giphy French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của add-on Giphy cho XenForo 2

  Giphy French Translation - Bản dịch tiếng Pháp của add-on Giphy cho XenForo 2 1.0.0 Patch Level 1 Đây là gói ngôn ngữ của add-on Giphy cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom