google amp

  1. hoangnhanpro

    Các Pro có ai làm web AMP không?

    Tình hình là các link JavaScript của thằng AMP em đều không truy cập được. Mới bị qua nay. Link demo: https://cdn.ampproject.org/v0.js Không biết bị nhà mạng chặn hay vấn đề gì nữa? Wifi Viettel thì k vào được, nhưng bật 4G thì lại vào được link trên???
Top Bottom