hamburger

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Collapse Hamburger Menu - Thu gọn Menu Hamburger cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Collapse Hamburger Menu - Thu gọn Menu Hamburger cho XenForo 2.2 2.0.0 Đặt sidebar navigation (hamburger menu) mặc định thành thu gọn trên thiết bị di động/chế độ xem hẹp. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom