han che

 1. PVS

  Addon 2x Username Restrictions - Thêm hạn chế đối với tên người dùng cho XenForo 2 2.1.0

  Username Restrictions - Thêm hạn chế đối với tên người dùng cho XenForo 2 2.1.0 Ngăn người dùng chọn một username khớp với user groups. Đảm bảo việc gắn thẻ user groups hoạt động như mong đợi. Ngăn chặn username trùng khớp hoàn toàn Tùy chọn để ngăn chặn username chỉ khớp 1 phần Tùy chọn thực...
 2. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Restrict To Download Resources - Hạn chế để tải tài nguyên cho XenForo 2

  [XenConcept] Restrict To Download Resources - Hạn chế để tải tài nguyên cho XenForo 2 2.0.2 Add-on này cho phép bạn đặt giới hạn để tải xuống tài nguyên! Các hạn chế có thể được lựa chọn theo category. Tính năng Bài viết tối thiểu Lượt thích tối thiểu Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 3. PVS

  Addon 2x Restrict Content View - Hạn chế xem nội dung cho XenForo 2

  Restrict Content View - Hạn chế xem nội dung cho XenForo 2 2.0.0 Fix 1 Add-on này cho phép bạn hạn chế hiển thị các cuộc thảo luận bằng cách giới hạn số lượng ký tự cho khách truy cập của bạn. Tính năng: Option : Thông báo: Highlight (Nổi bật) Important (Quan trọng) Success (Thành công)...
 4. PVS

  Addon 2x Username Restrictions - Thêm hạn chế đối với tên người dùng cho XenForo 2

  Username Restrictions - Thêm hạn chế đối với tên người dùng cho XenForo 2 2.0.1 Ngăn người dùng chọn một username khớp với user groups. Đảm bảo việc gắn thẻ user groups hoạt động như mong đợi. Ngăn chặn username trùng khớp hoàn toàn Tùy chọn để ngăn chặn username chỉ khớp 1 phần Tùy chọn thực...
Top Bottom