#help

  1. K

    Help Vấn Đề Về Mã Hóa

    Cho em hỏi , bộ mã hóa password của xenforo 2.2 đang dùng là gì v nhỉ. Project của em có phần active forum nhưng em kh giỏi về api nên sử dụng kiểu INSERT dữ liệu ạ
Top Bottom