helpdesk it

  1. PVS

    Tuyển dụng Chuyên Viên IT (Hồ Chí Minh, Hưng Yên)

    Chuyên Viên IT (Hồ Chí Minh, Hưng Yên) KHU VỰC: HỒ CHÍ MINH, HƯNG YÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: IT Service, Helpdesk IT, TOEIC 450 Điểm Trở Lên NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: Từ $700 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Quản trị hệ thống máy tính, Camera, mạng...
Top Bottom