hiatus

  1. PVS

    Addon Users Away/On Hiatus Status - Người dùng ở xa/Trạng thái tạm thời gián đoạn

    Users Away/On Hiatus Status - Người dùng ở xa/Trạng thái tạm thời gián đoạn 1.0.1 Mod này sẽ thêm một hệ thống away/on hiatus users cho diễn đàn của bạn. Điều đó nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là khi người dùng không hoạt động tại diễn đàn trong một khoảng thời gian nhất định thì họ có thể...
Top