hide member card from guests

  1. PVS

    Addon 2x Hide Member Card From Guests - Ẩn Member Card đối với khách cho XenForo 2

    Hide Member Card From Guests - Ẩn Member Card đối với khách cho XenForo 2 1.0.1 Đây là một addon đơn giản sẽ ẩn Member Card đối với khách. Không có tùy chọn cho addon này. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom