hinh nen

  1. PVS

    Addon 2x [XFA] Nodes Background Image Customization - Tùy chỉnh hình nền node cho XenForo 2 3.0.0

    [XFA] Nodes Background Image Customization - Tùy chỉnh hình nền node cho XenForo 2 3.0.0 Tùy chỉnh hình nền của nút cho phép bạn đặt một hình nền khác nhau cho mỗi nút của mình. Tính năng Lựa chọn trên mỗi node Hình nền được kéo dài để vừa với toàn bộ trang Đã sửa hình nền khi cuộn trang...
  2. PVS

    Tutorial 2x User Message Background - Thêm hình nền cho tin nhắn người dùng XenForo 2

    User Message Background - Thêm hình nền cho tin nhắn người dùng XenForo 2 Thêm đoạn code sau vào extra.less: .message-background (@mbUserName; @mbBackgroundUrl; @mbBackground-size; @mbBackground-position: false) { .message[data-author="@{mbUserName}"] .message-inner { background-image...
Top Bottom