hızlı

  1. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] Hızlı kullanıcı etiketle - Gắn thẻ nhanh người dùng cho XenForo 2 1.0.1

    [XenGenTr] Hızlı kullanıcı etiketle - Gắn thẻ nhanh người dùng cho XenForo 2 1.0.1 Bạn có thể nhanh chóng gắn thẻ người dùng bằng một nút để thêm vào chủ đề hoặc tin nhắn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Addon 2x [TB] Ajax Hızlı Arama - Quay số nhanh Ajax cho XenForo 2.2 1.0.3

    [TB] Ajax Hızlı Arama - Quay số nhanh Ajax cho XenForo 2.2 1.0.3 Khi tìm kiếm diễn đàn, plugin ngay lập tức liệt kê các chủ đề dựa trên chữ cái được nhập trong trường tìm kiếm. Các chức năng bổ sung Hình ảnh: Hiển thị hình ảnh đầu tiên của chủ đề trước chủ đề trong kết quả tìm kiếm. Số lượng...
Top