hoan thanh

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] No Auto Complete For Search - Không tự động hoàn thành tìm kiếm cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] No Auto Complete For Search - Không tự động hoàn thành tìm kiếm cho XenForo 2.2 2.0.0 Adon đơn giản sẽ loại bỏ chức năng tự động hoàn thành trên khối tìm kiếm. Trước khi cài add-on Sau khi cài add-on Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Remove Auto Complete For NavBar Search - Xóa tự động hoàn thành đối với tìm kiếm NavBar XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Remove Auto Complete For NavBar Search - Xóa tự động hoàn thành đối với tìm kiếm NavBar XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản này chỉ xóa tự động hoàn thành cho hộp tìm kiếm trên thanh điều hướng. Không có cài đặt hoặc tùy chọn nào cho addon, bạn chỉ cần cài đặt nó và quên nó đi. Trước...
 3. PVS

  Addon 2x [J] Auto Complete Location - Tự động hoàn chỉnh vị trí cho XenForo 2 1.3.3 Patch Level 9

  [J] Auto Complete Location - Tự động hoàn chỉnh vị trí cho XenForo 2 1.3.3 Patch Level 9 Một addon đơn giản tự động hoàn thành trường vị trí trong khi đăng ký và tại các trang khác. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x [J] Auto Complete Location - Tự động hoàn chỉnh vị trí cho XenForo 2 1.3.2

  [J] Auto Complete Location - Tự động hoàn chỉnh vị trí cho XenForo 2 1.3.2 Một addon đơn giản tự động hoàn thành trường vị trí trong khi đăng ký và tại các trang khác. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Addon 2x [MarentDev] FontAwesome 5 Auto-Completer - Tự động hoàn chỉnh FontAwesome 5 XenForo 2

  [MarentDev] FontAwesome 5 Auto-Completer - Tự động hoàn chỉnh FontAwesome 5 XenForo 2 1.0.0 Alpha Tự động hoàn chỉnh cho các biểu tượng Font Awesome (miễn phí). Sử dụng tiền tố:% Bạn chỉ cần thêm vào thuộc tính data-xf-init fontawesome-completer Các biểu tượng FontAwesome được tự động tìm nạp...
Top Bottom