hosting thương mại điện tử

  1. H

    Hướng dẫn [BKHOST.vn] -Cài Đặt Directadmin Trên Centos 7

    Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt DirectAdmin trên máy chủ CentOS 7. 1 . Đăng nhập vào máy chủ của bạn thông qua SSH hoặc KVM, qua root. 2 . Vô hiệu hoá selinux; SELinux (Security-Enhanced Linux) được tạo bởi NSA. Những gì SELinux làm được là khóa điều khiển truy cập vào các...
Top Bottom