hot

 1. PVS

  Addon 2x [XTR] Hot Threads - Chủ đề nóng cho XenForo 2 1.0.4

  [XTR] Hot Threads - Chủ đề nóng cho XenForo 2 1.0.4 Add-on đơn giản này hiển thị biểu tượng ngọn lửa chuyển động trên danh sách chủ đề. Quản lý các chủ đề nóng của bạn với số lượng trả lời của chủ đề. Bạn có thể kiểm soát các chủ đề nóng của mình bằng style properties. Chỉ cần chọn một hình...
 2. PVS

  Addon 2x [XTR] Hot Threads - Chủ đề nóng cho XenForo 2 1.0.1

  [XTR] Hot Threads - Chủ đề nóng cho XenForo 2 1.0.1 Add-on đơn giản này hiển thị biểu tượng ngọn lửa chuyển động trên danh sách chủ đề. Quản lý các chủ đề nóng của bạn với số lượng trả lời của chủ đề. Bạn có thể kiểm soát các chủ đề nóng của mình bằng style properties. Chỉ cần chọn một hình...
 3. PVS

  Addon 2x [XTR] Hot Threads - Chủ đề nóng XenForo 2 1.0.1

  [XTR] Hot Threads - Chủ đề nóng XenForo 2 1.0.1 Add-on đơn giản này hiển thị biểu tượng ngọn lửa chuyển động trên danh sách chủ đề. Quản lý các chủ đề nóng của bạn với số lượng phản hồi của chủ đề. Bạn có thể kiểm soát các chủ đề nóng của mình bằng style properties. Chỉ cần chọn một hình ảnh...
 4. PVS

  Addon 2x [XTR] Hot Threads - Chủ đề nóng cho XenForo 2 1.0.0

  [XTR] Hot Threads - Chủ đề nóng cho XenForo 2 1.0.0 Addon đơn giản này hiển thị một biểu tượng ngọn lửa di chuyển trên danh sách chủ đề. Quản lý các chủ đề nóng của bạn với số lượng phản hồi của chủ đề. Bạn có thể kiểm soát các chủ đề nóng của mình bằng style properties. Chỉ cần chọn một...
 5. CraftVN

  Styles [HOT] [Brivium] TELLURIUM - MATERIAL DESIGN XENFORO STYLE

  Đây là bài đầu tiên của mình nên đừng ném đá nhé :D ---[Live preview]-- Ấn ấn ấn! Nhưng để cài, hãy lưu ý: Install Add-on addon-Brivium_StyliumFramework.xml trước. Sau đó install Add-on addon-Brivium_Tellurium.xml. Install Style style-Tellurium.xml cuối cùng!!! Đây là một phiên bản mình...
Top Bottom