http strict transport security là gì

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Giới thiệu về HTTP Strict Transport Security (HSTS)

    Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về HTTP Strict Transport Security (HSTS). Giới thiệu HSTS – viết tắt của HTTP Strict Transport Security là một tính năng bảo mật cho phép website, thông báo cho các trình duyệt chỉ nên giao tiếp bằng giao thức HTTPS an toàn thay vì HTTP. Bằng cách thêm...
Top Bottom