hướng dẫn bật show lỗi trên hosting

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Bật show lỗi trên Hosting

    cPanel tạo ra file error_log cho phép bạn xem các lỗi được tạo ra bởi trang web của bạn. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các làm thế nào để xem error_log (bản ghi lỗi) một cách trực tiếp từ trình duyệt web. Error Log là gì? Trong cPanel “chức năng này sẽ hiển thị 300 lỗi mới nhất cho...
Top Bottom