hướng dẫn cài đặt ssl cho máy chủ apache 2.x

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Cài đặt SSL cho máy chủ Apache 2.x dùng Let’s Encrypt

    Chào các bạn! Trong bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn cài đặt Let’s Encrypt SSL cho máy chủ Apache 2.x Bước 1: Kiểm tra Apache đã được cài đặt chưa: Bước 2: Cài đặt Let’s Encrypt Client – Clone chương trình Let’s Encrypt từ Git: – Chuyển vào thư mục letsencrypt Bước 3: Lấy chứng...
Top Bottom