hướng dẫn chuyển từ http thành https trên hosting

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Chuyển từ http thành https trên hosting

    HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CHUYỂN HƯỚNG TỪ HTTP SANG HTTPS TRÊN HOSTING. Sau khi cài xong SSL cho website chạy trên hosting, thì đường link sẽ vẫn chưa thể hiển thị ổ khóa xanh. Để đường link có màu xanh thì ta phải truy cập bằng giao thức https. Tuy nhiên khi người dùng truy cập sẽ không để ý đến giao...
Top Bottom