hướng dẫn import database ở phpmyadmin

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Import Database từ PhpMyAdmin

    Import database là bước cơ bản trong các quá trình sao lưu, khôi phục dữ liệu MySQL của website. Các bước import như sau: – Đăng nhập vào control cpanel – Chọn “PhpMyAdmin” (Xem hình 1) – Tiếp theo chọn database cần import (database đã được tạo, ví dụ ở đây database đã tạo tên là...
Top Bottom