hướng dẫn sử dụng microsoft outlook

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Kết Nối Email Hosting Với Microsoft Outlook

    Hướng Dẫn Kết Nối Email Hosting Với Microsoft Outlook Microsoft Outlook là một phần mềm email client dùng để gửi và nhận mail thông qua các giao thức POP3 và IMAP. Microsoft Outlook cho phép kết nối nhiều hộp thư cùng một lúc, giúp cho việc gửi và nhận mail một cách dễ dàng và tiện lợi. Sau đây...
Top Bottom