iconify

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Iconify Buttons - Nút Iconify cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Iconify Buttons - Nút Iconify cho XenForo 2.2 2.0.0 Addon đơn giản này làm cô đọng hàng nút hành động thành các nút chỉ có biểu tượng, để có giao diện người dùng mỏng hơn và ít cồng kềnh hơn. Ảnh hưởng đến các nút như sau: Đánh dấu là đã đọc/chưa đọc Theo dõi/Bỏ theo dõi Thêm...
 2. PVS

  Addon 2x Iconify Buttons - Nút Iconify cho XenForo 2 1.0.0.2

  Iconify Buttons - Nút Iconify cho XenForo 2 1.0.0.2 Addon đơn giản này làm cô đọng hàng nút hành động thành các nút chỉ có biểu tượng, để có giao diện người dùng mỏng hơn và ít cồng kềnh hơn. Ảnh hưởng đến các nút như sau: Đánh dấu là đã đọc/chưa đọc Theo dõi/Bỏ theo dõi Thêm trang/cập nhật...
 3. PVS

  Addon 2x Iconify Custom Node Icons - Tùy chỉnh biểu tượng Node bằng Iconify cho XenForo 2

  Iconify Custom Node Icons - Tùy chỉnh biểu tượng Node bằng Iconify cho XenForo 2 0.0.3 Quan trọng: Add-on này yêu cầu cài đặt add-on Iconify Support. Add-on này cho phép đặt các biểu tượng tùy chỉnh cho mỗi node. Đối với các loại forum và category, bạn có thể đặt biểu tượng node đọc và chưa...
 4. PVS

  Addon 2x Iconify integration - Tích hợp Iconify vào XenForo 2

  Iconify integration - Tích hợp Iconify vào XenForo 2 0.0.3 Add-on này dành cho các developer và coder style. Quan trọng: Add-on này chưa sẵn sàng để được sử dụng trong production. Đây là bản phát hành sớm có thể có chứa lỗi. Nó được phát triển cho XenForo 2.1, mặc dù nó cũng hoạt động với...
Top Bottom