id thread

  1. PVS

    Tutorial 2x Hướng dẫn tạo khung tìm bài viết theo ID cho XenForo 2

    Hướng dẫn tạo khung tìm bài viết theo ID cho XenForo 2 Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm khung tìm kiếm bài viết theo ID cho XenForo 2. Các bạn chỉ việc vào Widget > Add Widget > chọn loại HTML > vào thiết lập thông tin các ô "Widget key", "Title" và chọn các vị trí hiển thị tùy theo ý...
Top Bottom