imageproxy

  1. PVS

    Addon 2x ImageProxy Host - Máy chủ ImageProxy cho XenForo 2

    ImageProxy Host - Máy chủ ImageProxy cho XenForo 2 2.0.1 Add-on này cho phép bạn bỏ qua liên kết hình ảnh HTTPS từ nhận proxy-ed và thiết lập một máy chủ lưu trữ tùy chỉnh cho các liên kết proxy. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom