import quota là gì

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Thay đổi Quota trong WHM

    Để thực hiện thay đổi Quota trong WHM, các bạn tham khảo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào WHM Bước 2: Tìm đến mục ” List Account” Bước 3: Chọn gói host cần chỉnh –> chọn change Quota Bước 4: Thay đổi dung lượng tùy ý và lưu lại Cám ơn các bạn đã xem bài hướng dẫn và mong các bạn sẽ...
Top Bottom