importers

 1. PVS

  Addon 2x XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.2

  XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.2 XenForo Importers - Trình nhập plugin trong XenForo 2.2 từ các công cụ khác. Các công cụ được hỗ trợ: vBulletin 3 (bao gồm blog), vBulletin 4 (bao gồm cả blog), vBulletin 5, XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.1

  XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.1 XenForo Importers - Trình nhập plugin trong XenForo 2.2 từ các công cụ khác. Các công cụ được hỗ trợ: vBulletin 3 (bao gồm blog), vBulletin 4 (bao gồm cả blog), vBulletin 5, XenForo 2. Một số thay đổi trong XFI 1.5.1 bao gồm: Đừng cố gắng...
 3. PVS

  Addon 2x XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.0

  XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.0 XenForo Importers - Trình nhập plugin trong XenForo 2.2 từ các công cụ khác. Các công cụ được hỗ trợ: vBulletin 3 (bao gồm blog), vBulletin 4 (bao gồm cả blog), vBulletin 5, XenForo 2. XenForo Importers 1.5.0 giới thiệu một trình nhập mới...
 4. PVS

  Addon 2x XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.4.1

  XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.4.1 XenForo Importers - Trình nhập plugin trong XenForo 2.2 từ các công cụ khác. Các công cụ được hỗ trợ: vBulletin 3 (bao gồm blog), vBulletin 4 (bao gồm cả blog), vBulletin 5, XenForo 2. Một số thay đổi trong XFI 1.4.1 bao gồm: Xử lý nhiều...
 5. PVS

  Addon 2x XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2

  XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.4.0 XenForo Importers - Trình nhập plugin trong XenForo 2.2 từ các công cụ khác. Các công cụ được hỗ trợ: vBulletin 3 (bao gồm blog), vBulletin 4 (bao gồm cả blog), vBulletin 5, XenForo 2. Bản phát hành nhằm sửa lỗi. Chúc các bạn thành công...
Top Bottom