information

 1. PVS

  Addon 2x Attachment information - Thông tin tệp đính kèm cho XenForo 2 1.0

  Attachment information - Thông tin tệp đính kèm cho XenForo 2 1.0 Hiển thị thông tin tệp đính kèm. Các tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng attachmentinformation_ để thuận tiện cho bạn. Hỏi và đáp: Q: Ai có thể chạy add-on này? A: Chỉ quản trị viên mới có thể chạy add-on này. Chúc các...
 2. PVS

  Addon 2x User group information - Thông tin nhóm người dùng cho XenForo 2 1.0

  User group information - Thông tin nhóm người dùng cho XenForo 2 1.0 Hiển thị thông tin nhóm người dùng. Add-on này sẽ hiển thị có bao nhiêu thành viên trong nhóm người dùng phụ của bạn. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng usergroupinformation_ để thuận tiện cho bạn. Cách sử dụng: Thêm...
 3. PVS

  Addon 2x Elasticsearch information - Thông tin Elasticsearch cho XenForo 2 1.5

  Elasticsearch information - Thông tin Elasticsearch cho XenForo 2 1.5 Hiển thị thông tin Elasticsearch. Add-on này rất hữu ích để xóa các chỉ mục Elasticsearch không còn được sử dụng nữa. Lưu ý: add-on này chỉ hoạt động trên các phiên bản Elasticsearch được cài đặt cục bộ. Tính năng: Dễ...
 4. PVS

  Addon 2x Elasticsearch information - Thông tin Elasticsearch cho XenForo 2 1.4

  Elasticsearch information - Thông tin Elasticsearch cho XenForo 2 1.4 Hiển thị thông tin Elasticsearch. Add-on này rất hữu ích để xóa các chỉ mục Elasticsearch không còn được sử dụng nữa. Lưu ý: add-on này chỉ hoạt động trên các phiên bản Elasticsearch được cài đặt cục bộ. Đặc trưng: Dễ...
 5. PVS

  Addon 2x Information - Tạo tab thông tin cho XenForo 2 1.1

  Information - Tạo tab thông tin cho XenForo 2 1.1 Add-on hỗ trợ tạo một tab Thông tin. Setup: Public navigation Điều này được tạo khi bạn cài đặt add-on. Chỉnh sửa khi cần thiết. Template Chỉnh sửa template andy_information bằng cách thêm các liên kết của riêng bạn vào nội dung quan trọng...
 6. PVS

  Addon 2x [MMO] Custom Ban Information - Tuỳ chỉnh thông tin cấm cho XenForo 2

  [MMO] Custom Ban Information - Tuỳ chỉnh thông tin cấm cho XenForo 2 2.1.1 Add-on này cho phép bạn chỉnh sửa trang khóa theo ý muốn. Trong số các tùy chọn để định cấu hình template, định cấu hình và chỉ định các liên hệ sẽ được hiển thị để liên lạc. Ngoài tất cả điều này, bạn có thể hiển thị...
 7. PVS

  Addon 2x Information - Tạo tab thông tin cho XenForo 2

  Information - Tạo tab thông tin cho XenForo 2 1.0 Add-on hỗ trợ tạo một tab Thông tin. Chỉnh sửa template andy_information bằng cách thêm các liên kết của riêng bạn vào nội dung quan trọng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom