inline

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] XFRM: Inline Moderation Tool | Icon Edit - XFRM: Công cụ kiểm duyệt nội tuyến | Chỉnh sửa biểu tượng cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] XFRM: Inline Moderation Tool | Icon Edit - XFRM: Công cụ kiểm duyệt nội tuyến | Chỉnh sửa biểu tượng cho XenForo 2.2 2.0.0 Yêu cầu: XFRM 2.2.+ Thêm công cụ kiểm duyệt nội tuyến để thay đổi/xóa biểu tượng cho tài nguyên. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Inline Moderation Select All Permissions - Quyền chọn tất cả trong kiểm duyệt nội tuyến cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Inline Moderation Select All Permissions - Quyền chọn tất cả trong kiểm duyệt nội tuyến cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm quyền cho phép người dùng sử dụng tùy chọn "Chọn tất cả" trong thanh kiểm duyệt nội tuyến. Quản trị viên sẽ có thể sử dụng tùy chọn bất kể quyền. Khuyên bạn chỉ nên cấp...
 3. PVS

  Tìm hiểu dạng block và inline của HTML

  Tìm hiểu dạng block và inline của HTML Block và inline là 2 dạng thường thấy khi lập trình với HTML. Vậy cụ thể cách thức hoạt động của nó thế nào thì bài viết này sẽ mô tả cho bạn được rõ hơn. Trong văn bản HTML, các phần tử HTML được phân loại ra thành 2 cấp độ đó là: block và inline Các...
 4. PVS

  Addon Inline Code - Code nội tuyến

  Inline Code - Code nội tuyến Với add-on này bạn có thể sử dụng bb code Inline Code với thẻ Bạn có thể chỉnh sửa style của bbcode trong style properties. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu và cách dùng display: inline-block

  Tìm hiểu và cách dùng display: inline-block Thông thường, khi bạn muốn tạo một list đối tượng nằm ngang thì bạn cần phải sử dụng float:left/right. Tuy nhiên, các bạn có thể sử dụng display:inline-block để làm điều đó một cách đơn giản hơn. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các bạn cách sử...
 6. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu phần tử Block (khối) và Inline (nội dòng)

  Tìm hiểu phần tử Block (khối) và Inline (nội dòng) Nếu nói về các thuộc tính CSS cho việc trang trí văn bản thì cũng chỉ có các thuộc tính mà bạn đã xem ở hai phần trước. Nhưng một cái khó nhất trong CSS đó là sử dụng kỹ thuật CSS Layout như thế nào cho chính xác để lên bố cục giao diện website...
Top Bottom