instantify

  1. M

    Instantify 5.5 – PWA & Google AMP & Facebook IA for WordPress

    Instantify là tất cả trong giải pháp cho những người muốn sử dụng Google AMP, Facebook Instant Article, Ứng dụng web tiến bộ, v.v. Bởi vì nó đi kèm với tất cả các tính năng đó và hoạt động hoàn hảo với chúng. Nếu bạn cũng muốn sử dụng một plugin thay vì ba cũng như muốn làm cho trang web của...
Top Bottom