integrate

 1. PVS

  Addon 2x Trello BBCode (integrate a Trello board) - Tích hợp Trello vào XenForo 2

  Trello BBCode (integrate a Trello board) - Tích hợp Trello vào XenForo 2 2.0.0 Thêm BBCode Trello để tích hợp Trello vào diễn đàn của bạn. Cách dùng: BOARDID Ví dụ : ZS1698De Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon SendGrid Integrate - Tích hợp SendGrid

  SendGrid Integrate - Tích hợp SendGrid 1.1.0 Bạn cần một danh sách email sẵn có trước khi gửi bất cứ điều gì, bạn sẽ phải vật lộn vì không sỡ hữu bất kỳ danh sách email nào! Đừng lo lắng! Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này rất tốt với add-on SendGrid Integrate. Bằng cách cài đặt add-on này...
 3. PVS

  Addon Sendy Integrate - Tích hợp Sendy

  Sendy Integrate - Tích hợp Sendy 1.7.0 Nếu bạn đang cân nhắc về việc chọn một ứng dụng để gửi email, bản tin cho chiến dịch của riêng bạn, bạn có lẽ không thể đi ra ngoài Sendy. Sendy là sự lựa chọn phù hợp với bạn. Sendy là một tổ chức tự ứng dụng bản tin email cho phép bạn gửi email theo dõi...
Top Bottom