istatistikleri

  1. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] Kategori Istatistikleri - Thống kê danh mục cho XenForo 2.2 1.0.2

    [XenGenTr] Kategori Istatistikleri - Thống kê danh mục cho XenForo 2.2 1.0.2 Add-on hiển thị tất cả các chủ đề và tất cả các tin nhắn thuộc các diễn đàn trong các danh mục dưới dạng số liệu thống kê trong trường danh mục. Tính năng Định vị: trái, giữa, phải Thêm biểu tượng vào chủ đề và tin...
Top Bottom