it software

  1. PVS

    Tuyển dụng Future Full-Stack Developer (FFD)

    Future Full-Stack Developer (FFD) KHU VỰC: HÀ NỘI CÔNG TY: TỔ HỢP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TOPICA CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: Develloper, It Software, IT - Phần Cứng - Mạng NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: $600 - $1000 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chương trình được tổ chức nhằm tìm kiếm và tuyển dụng...
  2. PVS

    Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Đại Việt tuyển dụng lập trình viên

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Đại Việt tuyển dụng nhanh Ltv.net (ASP.NET/ C#/ MVC) CẤP BẬC: Nhân viên KHU VỰC: Hà Nội KỸ NĂNG: MVC .NET, .NET C#, It Software NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: $700 - $1500 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm của Công ty...
Top Bottom