jetsearch

  1. M

    JetSearch 2.1.12 – The Fastest AJAX Search for Elementor

    JetSearch là một plugin tìm kiếm WordPress nhanh, thân thiện với thiết bị di động dành cho Elementor, được tạo bởi Crocoblock . Nó dễ sử dụng và hoàn toàn không yêu cầu kỹ năng viết mã. Bạn có thể tìm kiếm bất kỳ loại bài đăng tùy chỉnh, phân loại (thẻ hoặc danh mục), thẻ mặc định và các loại...
Top Bottom