jw player

  1. PVS

    Addon 2x JW Player - Trình phát JW cho XenForo 2 1.0

    JW Player - Trình phát JW cho XenForo 2 1.0 Tạo BB code media site JW Player. Cách sử dụng: Chuyển đến bảng điều khiển JW Player của bạn. Sao chép URL của video bạn muốn thêm vào bài đăng. Dán URL vào một bài đăng và lưu. Câu hỏi và câu trả lời: Hỏi: Định dạng URL chính xác cho video JW...
Top Bottom