jwplayer

  1. phong 1997

    Request tích hợp JWplayer vào xenforo 2x

    như titlle em đang có code play của nonstop.vn cần tích hợp lại vào congdongdj.vn để get link từ mấy site kia ạ ai làm đk ib em nhé. cho em xin giá luôn ạ đây là fb em ạ fb.com/phongcoi97 hoăcj mail em [email protected]
  2. DexMod Forum

    Addon JWPlayer 7 Phát Video Google Photo, Youtube

    Demo: https://dexmod.net/jwplayer/player.php?video=https://www.youtube.com/watch?v=OZp_bbbpdEA...
Top Bottom