kế toán

  1. PVS

    Tuyển dụng Japanese Accountant Fresher

    Japanese Accountant Fresher KHU VỰC: HÀ NỘI CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: Tiếng Nhật (N2 Trở Lên, Ke Toan / Accounting : Cong No ,thue,luong, Kế Toán - Accounting NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Tiếng Anh MỨC LƯƠNG: $500 - $700 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Phối hợp và trao đổi với bộ phận kinh doanh của công ty...
Top Bottom