key

  1. virutmt

    Help Cách chèn Meta keywords vào bài viết

    Chào các Bro Cho mình hỏi là phần Tag mặc định của xf. Khi ta điền vào đó rồi nhưng kiển tra bằng công cụ SEO Thì meta keywords lại không có như ảnh dưới Vậy phải làm sao để nó hiển thị tự động ra ạ. (trên xenforo 2xx)
  2. PVS

    Addon Key Code - Mã khóa

    Key Code - Mã khóa 1.1.4 Key Code hỗ trợ cho administrator bán/chia sẻ một số serial code cho người dùng/thành viên tại một nơi gọi là "store" trên diễn đàn/trang web. Những người dùng quan tâm có thể vào cửa hàng mua/nhận được các mã số để sử dụng. Nếu bạn là administrator, bạn có thể...
Top