keyword email

 1. PVS

  Addon 2x Keyword email - Email từ khóa XenForo 2 1.3

  Keyword email - Email từ khóa XenForo 2 1.3 Gửi email đến thành viên cụ thể nếu từ khóa được đề cập trong bài đăng. Add-on này lý tưởng nếu bạn muốn thông báo cho đại diện bán hàng hoặc đại lý dịch vụ khách hàng về các bài đăng có đề cập đến sản phẩm của họ trong tin nhắn. Tính năng: Cho...
 2. PVS

  Addon 2x Keyword email - Email từ khóa XenForo 2 1.2

  Keyword email - Email từ khóa XenForo 2 1.2 Gửi email đến thành viên cụ thể nếu từ khóa được đề cập trong bài đăng. Add-on này lý tưởng nếu bạn muốn thông báo cho đại diện bán hàng hoặc đại lý dịch vụ khách hàng về các bài đăng có đề cập đến sản phẩm của họ trong tin nhắn. Tính năng: Cho...
 3. PVS

  Addon 2x Keyword email - Email từ khóa XenForo 2 1.0

  Keyword email - Email từ khóa XenForo 2 1.0 Gửi email đến thành viên cụ thể nếu từ khóa được đề cập trong bài đăng. Add-on này lý tưởng nếu bạn muốn thông báo cho đại diện bán hàng hoặc đại lý dịch vụ khách hàng về các bài đăng có đề cập đến sản phẩm của họ trong tin nhắn. Tính năng: Cho...
Top Bottom