khắc phục đứt cáp quang

  1. PCO

    Hơn 1 tháng nữa mới khắc phục xong sự cố đứt cáp quang biển AAG

    Theo thông tin mới được đơn vị quản lý tuyến cáp quang biển AAG thông báo với các ISP, dự kiến vào 16h04 ngày 27/3/2017, sự cố đứt cáp AAG xảy ra vào ngày 18/2/2017 sẽ được khắc phục xong, toàn bộ thông tin đi quốc tế qua tuyến cáp này sẽ được phục hồi. Thông tin mới nhất về kế hoạch sửa chữa...
Top Bottom