khôi phục dữ liệu trên win

  1. PCO

    Hướng dẫn khôi phục dữ liệu đã xóa trong tích tắc

    Hướng dẫn khôi phục dữ liệu đã xóa trong tích tắc Trong quá trình "dọn dẹp" Windows, rất có thể bạn sẽ vô tình xóa mất một hoặc một số các tập tin quan trọng không nên xóa. Nếu đã sao lưu các dữ liệu quan trọng này thì việc khôi phục dữ liệu bị xóa chỉ là một công việc đơn giản. Nhưng nếu bạn...
Top Bottom