kiểm tra dns của máy tính

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Kiểm tra DNS tên miền trên máy tính Windows

    Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết để có một website trên mạng, bạn bắt buộc phải có 2 thứ, đó là Tên miền và Hosting. Sau đó, để sử dụng được, bạn cần kết nối 2 thứ đó lại với nhau, hay còn gọi là trỏ Tên miền về Hosting. Nhưng trong nhiều trường hợp, sau khi các bạn đã trỏ tên miền về...
Top Bottom