kiểm tra những thiết bị đăng nhập apple id

  1. PCO

    Hướng dẫn kiểm tra những thiết bị nào bạn đã đăng nhập Apple ID và cách gỡ bỏ

    Hướng dẫn kiểm tra những thiết bị nào bạn đã đăng nhập Apple ID và cách gỡ bỏ Việc bạn sử dụng chung Apple ID cho nhiều thiết bị đôi khi sẽ gây ra phiền phức không đáng có. Với mẹo nhỏ dưới đây, Bài viết sẽ hướng dẫn cho bạn cách kiểm tra xem Apple ID của mình đã đăng nhập trên những thiết...
Top Bottom