kiểm tra server đặt ở đâu

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Kiểm tra Nameserver của Domain trên Windows

    Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn kiểm tra xem cặp Nameserver (NS) của Domain đang sử dụng là gì và thuộc nhà cung cấp nào, từ đó xác định được control DNS để thực hiện trỏ các record DNS có hiệu quả. Cách thứ nhất: Sử dụng Command Prompt trên Windows Bước 1: Vào Start, chọn Run...
Top Bottom